Home

Welkom!

Het webadres is afgeleid van de plek, waar ik sinds eind jaren tachtig met veel plezier woon en werk: de Vlasschuur, gelegen in het dorp Laren.

In de Vlasschuur

Een website is leuk, maar als je me niet alleen virtually maar ook really wilt ontmoeten, ben je welkom in mijn atelier en huis ‘de Vlasschuur’, waar altijd nieuw werk te zien is.

Toinie van Schendel

De Vlasschuur
Ruiterweg 3, 1251 ZX Laren
mail@toinie.nl
06 54315387